Bij het reinigen van de riolering moet u regelmatig het achterblijvende slib (laten) verwijderen. Bijvoorbeeld riool-, kolken- en/of gemalenslib (rkg-slib) of slib uit lamellenafscheiders en bergbezinkbassins. Dit slib bestaat grotendeels uit zand en bevat veel verontreinigende stoffen, zoals lood, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) en zink. Daarom gelden voor de verwijdering van rkg-slib milieuhygiënische regels (de

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel