Het slib dat verwijderd moet worden bestaat grotendeels uit zand en bevat veel verontreinigende stoffen, zoals lood, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) en zink. Daarom gelden voor de verwijdering van rkg-slib milieuhygiënische regels (die onderdeel zijn van de afvalstoffenwetgeving). Hierbij gaat het vooral om regels voor de afgifte van het slib. Gevaarlijke stoffen en bedrijfsafvalstoff

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel