Het is eenvoudiger om de deeltjesgrootte te bepalen dan de valsnelheid. Daarom zou meer onderzoek kunnen plaatsvinden naar de relatie tussen deeltjesgrootte en valsnelheid. Bijvoorbeeld door met elutriation een monster te scheiden en daarna met diffractie de grootte van de gevonden deeltjes te bepalen. De volgende stap naar verdere generalisatie is de bepaling van het gemiddeld soortelijk gewicht per fractie. Het zou interessant zijn vast te stellen welke methode het meest geschikt is om valsnelheden te bepalen. Hiervoor zou (een kunstmatig samengesteld) monster onderzocht moeten worden met de Sedimet, een kolomtest en een elutriationtest.
 
De analyses in dit onderzoek zijn uitgevoerd op steekmonsters, dus de bepaalde concentraties zijn geen buigemiddelde concentraties. Omdat ook geen debieten zijn bepaald, is het lastig harde uitspraken te doen over de representativiteit van de monsters of de gevonden resultaten. Als de beste methode om valsnelheden te bepalen is vastgesteld, zijn de in dit onderzoek uitgevoerde analyses voor andere gemeenten te herhalen. Om na te gaan of de gevonden waarden ook representatief zijn voor andere delen van Nederland, zou dit onderzoek bij voorkeur buiten Noord-Holland moeten gebeuren.

Tabel A Voor- en nadelen methodes voor bepalen bezinkingskarakteristieken
Techniek Voordelen Nadelen
Sedimet


 
 • Eenvoudig

   
 • Geen scheiding van fracties
 • Niet geschikt voor monsters met weinig onopgeloste bestanddelen
Kolomtest 
 • Relatief eenvoudig
 • Geen dure apparatuur nodig

   
 • Veel analyses/vertaalslagen nodig
 • Handmatig periodiek monsters nemen
 • Relatief groot effect wanden
 • Geen scheiding van fracties
Elutriationtest 
 • Scheiding van fracties (en verdere analyse) mogelijk
 • Weinig gevoelig voor initiële verstoringen
 • Arbeidsintensief
 • Veel apparatuur nodig

   
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel