Vervanging is grotendeels eenzelfde activiteit als aanleg. Uiteraard moet u bij vervanging wel eerst de bestaande objecten verwijderen.
 
Ga bij het vervangen van drainage na of het systeem nog draineert op het gewenste niveau. Is dit niet het geval, dan is het ontwerp aan te passen aan het nieuwe gewenste drainageniveau. Ook als het drainageniveau goed is, kunt u besluiten om de nieuwe drainage beneden de grondwaterstand aan te leggen, voor zover dit nog niet het geval was (zie Basisbegrippen).
 
Vervang de drainage bij voorkeur tegelijk met de vervanging van riolering of wegwerkzaamheden. Hierdoor zijn de kosten voor vervanging van het drainage laag ten opzichte van die van het totale werk.
 
Geef na de werkzaamheden op een revisietekening aan welke leidingen zijn vervangen en vermeld ook de drainagekenmerken (materiaal, omhulling, diameter, bob, drainage-instelniveau, etc.). Neem deze gegevens vervolgens op in het beheersysteem.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel