Voor het kostenkengetal voor vervanging is uitgegaan van:

 • ongewapend beton bij een riool met een diameter tot 700 mm;
 • gewapend beton bij een diameter vanaf 700 mm.

Voor riolen met een diameter tot 400 mm is de invloed van de materiaalsoort relatief klein, omdat de materiaalkosten dan maar een klein deel van de totale kosten zijn. Voor buizen met grote diameters kunt u om speciale redenen (veel) duurdere materialen gebruiken. Dan is de invloed groter.

Kostenkengetallen

De basisprijzen voor vervanging zijn:

 • Riool van 300 mm: € 400 per meter.
 • Riool van 700 mm: € 800 per meter.

De opbouw van de basisprijzen vindt u in de tabellen A en B.

U kunt de kosten berekenen met de volgende formules:

diameter 250-700 mm, ongewapend:

diameter 700-1.500 mm, gewapend/versterkt:

Figuur A Vervangingskosten vrijvervalriool, diameterafhankelijkVergroot afbeelding

Invloedsfactoren

 • Grondsoort: de grondsoort heeft invloed op het ontgravingstalud. Hoe ‘losser’ de grondsoort, hoe minder steil het talud mag zijn. De sleufbreedte wordt daardoor groter en daarmee ook de hoeveelheid wegverharding.
 • Sleufbreedte: als bij gescheiden riolering twee riolen in één sleuf liggen, is de totale sleufbreedte meestal smaller dan bij twee aparte sleuven.
 • Gebruik van stempeling: bij het gebruik van stempeling zijn de ontgravings- en wegverhardingskosten lager, omdat de sleufbreedte op maaiveldniveau kleiner is. Er zijn dan wel kosten voor stempeling (zie opbouw basisprijs in tabellen A en B).
 • Hoeveelheid aan te vullen grond.
 • Wegverharding: de wegverhardingskosten vormen vaak een groot deel van de totale vervangingskosten (circa 30 tot 60%). Bij asfalt zijn de kosten fors hoger dan bij bestrating. Dit heeft veel invloed op de kosten. Meer asfalt leidt tot hogere kosten en meer bestrating tot lagere kosten. De spreiding van de kosten bij volledige toepassing van asfalt of bestrating ligt tussen de € 300 en € 500 per meter voor een rioolbuis met een diameter van 300 mm, en tussen de € 660 en € 930 per meter voor een rioolbuis met een diameter van 700 mm.
 • Fundering: een noodzakelijke fundering op palen verhoogt de kosten. Als u de bestaande paalfundering kunt gebruiken, zijn de kosten lager.
 • Omgevingsfactoren, zoals bomen, kabels en leidingen. Bij monumentale bomen boven of dicht bij het riool is reguliere vervanging vaak onmogelijk. Ook kruisingen met AC-leidingen (asbestcement, mag u inmiddels niet meer toepassen) kunnen de kosten fors verhogen.
Tabel A Opbouw basisprijs vervanging riool beton 300 mmVergroot afbeelding
Tabel B Opbouw basisprijs vervanging riool gewapend beton 700 mmVergroot afbeelding
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel