Toepassing en beperkingen Bij hoge grondwaterstanden is met verticale infiltratie relatief weinig infiltratiecapaciteit te realiseren, toepassingen vinden daarom ook vooral plaats in situaties met een lage grondwaterstand en een relatief goed doorlatende bodem (hoge zandgronden). Een ander nadeel is de kans op verontreiniging van het grondwater, dit valt echter buiten de scope van dit deel van de kennisbank. Doorlatendheid v

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel