Het verschil in stijghoogte tussen het freatische en het diepere watervoerende pakket geeft inzicht in de verticale grondwaterstroming (kwel of wegzijging). Als de dikte van de scheidende laag bekend is, is een inschatting te maken van de mate van kwel of wegzijging. img alt="" class="align-left" src="/documents/20182/3015474/C2500_7.4_Voorbeeld_grafiek_freatische_grondwaters

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel