Verticale drainage voert het teveel aan grondwater verticaal af. Er zijn twee typen:
  • Infiltratie van freatisch grondwater naar een dieper watervoerend pakket, bijvoorbeeld met een grindpaal (kleinschalige vorm). Dit kan alleen als de stijghoogte in het onderliggende watervoerende pakket lager is dan de stijghoogte van het freatische grondwater.
  • Onttrekking van freatisch grondwater door pompen (grootschalige vorm).
Infiltratie naar een dieper watervoerend pakket
Bij kleinschalige verticale drainage voeren meerdere grindpalen het overtollige grondwater af naar diepere bodemlagen, meestal om een tuin of een grasveld te ontwateren (zie figuur A). De verlaging van de grondwaterstand blijft beperkt; hiervoor is geen pomp nodig.
 

Figuur A Verticale drainage door infiltratie naar dieper watervoerend pakket
 
Onttrekking van freatisch grondwater door pompen
Bij grootschalige verticale drainage zijn pompen nodig om grondwater op één of enkele locaties te onttrekken. Om op grotere afstand van de onttrekkingslocatie de grondwaterstand te verlagen, moet u de grondwaterstand op de onttrekkingslocatie zelf sterk verlagen (zie figuur B).
 

Figuur B Verticale drainage door onttrekken grondwater
 
Een speciale vorm van verticale drainage door het onttrekken van grondwater is het draineren van een diepere watervoerende laag. Door de stijghoogte in het diepere watervoerende pakket te verlagen, verlaagt u ook de freatische grondwaterstand. Deze maatregel passen gemeenten incidenteel toe als sprake is van wellen of grote kweldruk.
 
Overweegt u deze maatregel? Overleg dan altijd met het waterschap, vanwege de (mogelijke) invloed op het watersysteem. Bovendien kan het vergunningsplichtig zijn.
 
Voordelen
Voor verticale drainage is weinig ruimte nodig en de aanleg is snel te realiseren. Bij bemalen drainage is het drainageniveau nauwkeurig in te regelen.
 
Nadelen
  • Het onderhoud: de drains zijn lastig te reinigen.
  • De grote waterstandverlagingen in de directe omgeving van de onttrekkingslocatie (bij grootschalige verticale drainage).
  • De hoge energiekosten bij grootschalige verticale drainage.
  • Het grote onttrekkingsdebiet bij grootschalige verticale drainage.
  • Mogelijke verontreiniging van het diepere watervoerende pakket met, bijvoorbeeld nutriëntrijk, gebiedsvreemd drainagewater.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel