Voorcalculatie

Bij verrekening op basis van voorcalculatie ramen de partijen de kosten van alle maatregelen eenmalig. De verdeling leggen zij vast en alle partijen kunnen de verschuldigde bedragen overmaken. Mee- en tegenvallers in de werkelijke kosten zijn voor rekening van de partij die de maatregel uitvoert.

Nacalculatie

Dit houdt in dat de partijen de kosten pas verrekenen als de werkelijke kosten van een maatregel na realisatie hiervan bekend zijn. De verdeelsleutel bepaalt hoeveel elke partij aan de uitvoerende partij moet bijdragen. Zo deelt iedereen in mee- en tegenvallers. Om onnodig veel boekhouding te voorkomen, is het gebruikelijk eenmaal per jaar alle in het afgelopen jaar uitgevoerde maatregelen te verrekenen.
 
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel