Als een gemeente een rioolheffing wil instellen, moet de raad een Verordening rioolheffing vaststellen (art. 216 Gw). In deze belastingverordening staan in elk geval (art. 217 Gw):

  • het belastingobject (wat betrekt de gemeente in de heffing?);
  • de belastingplicht (wie moet de belasting betalen?);
  • de heffingsmaatstaf (waarvoor moet iemand betalen?);
  • het tarief;
  • de heffingswijze.

Voordat de verordening in werking treedt, moet de gemeente deze op grond van artikel 139 Gw eerst bekendmaken.
 
De VNG heeft voor de vormgeving van een dergelijke verordening verschillende modellen beschikbaar. U vindt deze verordeningen (met toelichting) op www.modelverordeningen.nl. Hiervoor heeft uw gemeente wel een abonnement nodig (bij SDU, de uitgever van de modelverordeningen).

Meer informatie

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel