De vierde oorzaak van verminderd functioneren is verontreiniging van bodem en grondwater. Verontreinigingen in het afstromende regenwater belasten de infiltratievoorziening en leiden vervolgens tot:
 • verontreiniging van de bodem
 • verontreiniging van het grondwater.

 

Verontreiniging van de bodem
Verontreinigingen in afstromende regenwater blijven gedeeltelijk achter in of rond de infiltratievoorziening. Bij oppervlakte-infiltratievoorzieningen blijven verontreinigingen vooral achter in de toplaag. Bij ondergrondse voorzieningen komen de verontreinigingen terecht in het geotextiel en het zand rond de voorziening; bij doorlatende verharding in de funderingslaag.

Verontreiniging van de bodem komt door verontreinigingen in het afstromende regenwater, afkomstig van:

 • vervuiling van de neerslag in de lucht. De neerslag die valt, is al vervuild. Sommige stoffen in de neerslag overschrijden de MTR-waarde (maximaal toelaatbaar risiconiveau). Deze vervuiling is onafhankelijk van het type oppervlak.
 • droge depositie. Tijdens droge perioden kunnen oppervlakken vervuild raken door stoffen in de lucht. Deze vervuiling is onafhankelijk van het type oppervlak.
 • activiteiten van de gemeente. Dit zijn onder meer de bestrijding van gladheid met zout en chemische onkruidbestrijding.
 • activiteiten van bewoners. Denk bij deze activiteiten aan autowassen, honden, het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en lozingen van afvalstoffen op het regenwaterstelsel.
 • verkeer. Het verkeer vervuilt het wegdek met PAK (polyaromatische koolwaterstoffen), zware metalen en olieresten.
 • verkeerde aansluitingen. Afvalwaterleidingen die verkeerd aangesloten zijn op het regenwaterriool, kunnen de bodem verontreinigen. 

 

Verontreiniging van het grondwater
Als de infiltratievoorziening of de bodem de vervuiling niet vasthoudt, kan de vervuiling in het grondwater terechtkomen. Oorzaken van verontreiniging van grondwater zijn:

 • verontreinigingen in afstromend regenwater. Dit proces is hiervoor beschreven.
 • oplading van de bodem. Naarmate meer verontreinigingen gebonden zijn, zal het zuiveringsrendement afnemen en zullen meer metalen uitspoelen naar het grondwater.
 • effect van strooizout. Strooizout dat in het grondwater terechtkomt, zal leiden tot het in oplossing gaan en uitspoelen van zware metalen.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel