Nieuws

Vernieuwd: Kennisbankonderdeel 'Communicatie'

Publicatiedatum 04 juli 2019

Als stedelijk waterbeheerder hoeft u geen communicatiespecialist te zijn, maar u hebt wel enige basiskennis van communicatie nodig. Dit onderdeel van de Kennisbank Stedelijk water geeft u die basisinformatie.

Werken aan stedelijk water betekent ook werken met mensen, zowel extern (zoals met bewoners, bedrijven en waterschap) als intern (met collega’s van andere afdelingen). Daarvoor is goede communicatie onontbeerlijk. Als u goed nadenkt over wánneer mensen wát willen weten, voorkomt u onnodige klachten bij werkzaamheden en verkeerd gebruik van de riolering en de openbare ruimte.

Omgevingswet en participatie

De Omgevingswet benadrukt het belang van communicatie. Een belangrijk element van deze nieuwe wet is de participatie van burgers en bedrijven bij besluitvorming over plannen en visies en deelname aan projecten. Op grond van de Omgevingswet moet uw gemeente bij het vaststellen van een omgevingsvisie, omgevingsplan, programma of projectbesluit aangeven hoe zij participatie heeft ingericht. Het vormgeven van het communicatieproces is daarmee dus een wezenlijk onderdeel van uw werkproces.

Ondersteunend en inspirerend

Voor goede communicatie moet u zich inleven in de andere persoon of groep. Elke situatie of doelgroep heeft unieke kenmerken. Daarom is er geen vast receptenboek voor effectief communiceren. Het kennisbankonderdeel ‘Communicatie’ geeft wel handvatten, hulpmiddelen en praktijkvoorbeelden om u te ondersteunen en inspireren. 

Alle nieuwsberichten