Verjaring na vijf jaar bij nadeelcompensatie (bestuursrecht) Voor verjaring op grond van Afdeling 15.1 van de Omgevingswet sluit de wet aan bij de regeling van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hier is artikel 4:131 Awb van belang dat dus van toepassing is op verzoeken om vergoeding van schade die is ontstaan door aangewezen besluiten of maatregelen in artikel 15.1 van de Omgevingswet. Deze

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel