In deze simulatie is gekeken naar het effect van het verharden van de tuin. Net als in Groene tuin (bui Herwijnen, doorlatendheid gras 0,5 m/dag, effect laagteberging) varieert de laagteberging in de tuin van 0 mm, 20 mm tot 50 mm (zie figuren A, B en C). Maar in plaats van gras heeft deze tuin een klinkerverharding met een doorlatendheid van 0,1 m/dag, dat is ruim 4 mm/h. Ook nu is gerekend met bui Herwijnen, zonder klimaateffect.

De beperkte doorlatendheid van de klinkerverharding heeft een duidelijk effect op de hoeveelheid en duur van water op straat. Bij een laagteberging van 0 en 20 mm is sprake van flinke (water)overlast.

Het verharden van een tuin is voor de waterhuishouding een nadeel als de doorlatendheid van de toplaag (te) klein is. Door open voegen en een fundering met extra bergingscapaciteit toe te passen, kan veel van het water alsnog infiltreren, mogelijk ook meer dan in gras. Stenen zijn dus vooral een probleem als ze een ondoordringbare laag vormen.

Het aanbrengen van een laagteberging is altijd aan te bevelen.

Figuur A Bui Herwijnen, waterbalans cumulatief: doorlatendheid verharding 0,1 m/dag, geen laagtebergingVergroot afbeelding
Figuur B Bui Herwijnen, waterbalans cumulatief: doorlatendheid verharding 0,1 m/dag, laagteberging 20 mmVergroot afbeelding
Figuur C Bui Herwijnen, waterbalans cumulatief: doorlatendheid verharding 0,1 m/dag, laagteberging 50 mmVergroot afbeelding

 

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel