Voorbereidingsprocedure vergunningverlening Een vergunning (bijvoorbeeld een omgevings- of watervergunning) wordt voorbereid via de reguliere (korte) of de uitgebreide openbare (lange) Awb-procedure: Eenvoudige aanvragen gaan in de regel via de reguliere procedure. Dit houdt in dat het bevoegd gezag in maximaal acht weken na het indienen van de vergunningaanvraag beschikt. Binnen die acht weken kan het

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel