Infiltratievoorziening bij de woning
De werking van de infiltratievoorziening uit het onderdeel Infiltreren bij de woning is ook berekend met een rekenmodel, waarin de effectieve infiltratiecapaciteit afhankelijk is van de vulhoogte van de voorziening. De resultaten van deze berekeningen zijn in tabel A vergeleken met de resultaten volgens de tabellen in Tabellen bergen, afvoeren en overlopen zonder inloopmodel.


Tabel A Functioneren infiltratievoorzieningen bij de woning, vergelijking rekenmodel en tabel
 
Uit deze vergelijking van tabel en model blijkt dat de afwijking in het overloopvolume tot ruim 30% kan bedragen. De uitkomsten volgens de tabellen geven een overschatting van het overloopvolume. Deze afwijking is groter voor voorzieningen met een relatief klein overloopvolume.
 
Vorm infiltratievoorziening
De werking van de infiltratievoorziening uit het onderdeel 'Doorlatende verharding' is ook berekend met een rekenmodel, waarin de effectieve infiltratiecapaciteit afhankelijk is van de vulhoogte van de voorziening. De resultaten van deze berekeningen zijn in tabel A vergeleken met de resultaten volgens de tabellen in Tabellen bergen, afvoeren en overlopen zonder inloopmodel.


Tabel B Functioneren vormen infiltratievoorzieningen, vergelijking rekenmodel en tabel
 
De tabellen geven een redelijk nauwkeurig beeld van de werking van de voorziening. De overloophoeveelheden wordt maximaal circa 20% overschat. De overloopfrequentie wordt in het algemeen onderschat. De afwijkingen zijn kleiner voor de meer compactere vorm van de voorziening.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel