Naar rato van investeringen in de referentiesituatie

Voor de referentiesituatie bepalen de betrokken bestuurders voor elke partij welk percentage ge­zamenlijke kosten die partij draagt. Deze percentages hanteren zij ook bij de kostenbesparing. Hier­mee deelt elke partij in de maatschappelijke besparing naar rato van de inbreng in de referentie. Omdat de te maken kosten in de gekozen variant over het algemeen niet volgens dezelfde verdeel­sleutel zijn verdeeld, vindt verrekening plaats tussen partijen (zie tabel 1).
 
Partij Kosten referentie Kosten in voorkeursvariant Kosten na verrekening Besparing
Gemeente A €1.000.000 | 10% €2.500.000 €750.000 €250.000 | 10%
Gemeente B €5.000.000 | 50% €3.000.000 €3.750.000 €1.250.000 | 50%
Waterschap C €4.000.000 | 40% €2.000.000 €3.000.000 €1.000.000 | 40%
Totaal €10.000.000 | 100% €7.500.000 €7.500.000 €2.500.000 | 100%
Tabel 1 Voorbeeld kosten­verdeling naar rato van investeringen in de referentie

Niemand mag er op achteruit gaan

Soms kiezen OAS-partijen ervoor om niet elke partij te laten delen in de kostenbesparing. De partij­en die extra kosten moeten maken, krijgen daarvoor compensatie van de partijen die minder kosten maken dan in de referentie.
 
Dilemma: Basis voor kostenverdeling komt ter discussie
De verdeelsleutel in een OAS is gebaseerd op de verdeling van geraamde kosten in de referentiesituatie. Nadat de eerste twee werken zijn opgeleverd, blijkt dat de oorspronkelijke kostenraming voor maatregelen in gemeente A een factor 2 te hoog was. Als de partijen hiermee rekening hadden gehouden, zou de verdeelsleutel heel anders zijn. Is dit voldoende reden om de gemaakte afspraken open te breken en een nieuwe kostenverdeling af te spreken?

Pragmatische verdeling (‘handjeklap’)

Wegen veel aspecten mee en is de kostenverdeling moeilijk te objectiveren? Dan kunnen de be­stuur­ders kiezen voor een pragmatische kostenverdeling waarin elke partij zich kan vinden, maar die niet met een model te onderbouwen is.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel