Om het klimaat in de kruipruimte te verbeteren, zijn maatregelen nodig die de relatieve vochtigheid laag houden: onder de 70%. De relatieve vochtigheid wordt hoofdzakelijk bepaald door bovenmatige verdamping van grondwater. Een maatregel die deze verdamping beperkt, is bijvoorbeeld het aanbrengen van grofkorrelig materiaal of andere bodemafsluiters, zoals folies. Het toe te passen type bodemafsluiter hangt af van de beschikbare ruimte en de hoogt

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel