De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) stelt strenge eisen aan de uitvoering van werkzaamheden in besloten ruimten. Het veiligheidsvoorschrift ‘Veilig werken in riolen’ van de Vereniging Afval-bedrijven biedt aanknopingspunten voor een risico-inventarisatie en -evaluatie. Werknemers moeten onder meer een persoonlijke beschermingsuitrusting dragen (kleding, schoenen, helm en ademhalingsbeschermingsmiddelen).
 
Houd bij de detaillering en aanleg ook rekening met het Arbobesluit. Hierin staan richtlijnen om de veiligheid en gezondheid van de uitvoerende werknemers in de verschillende fasen van een bouw-proces te garanderen. Er zijn veiligheids- en gezondheidscoördinatoren nodig. Ook moet er een Veiligheids- en Gezondheidsplan komen. De Arbeidsinspectie controleert de naleving.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel