B&W of gemeenteraad? De Omgevingswet schrijft voor dat een programma door het college van B&W wordt vastgesteld (art. 3.4 Ow). Gezien de aard van het Water- en rioleringsprogramma (Wrp) en de duidelijke relatie tussen het onderdeel kostendekking en de besluitvorming over de belastingverordening rioolheffing, is h

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel