Met dit onderzoek verzamelt u gegevens om maatregelen te kunnen vaststellen.

Voorbeeld

Om vast te stellen of u bij de herinrichting van een woonwijk het rioolstelsel moet vervangen, moet u eerst vaststellen of het stelsel naar behoren functioneert alvorens over te gaan tot inspectie. Indien aanpassingen van het systeem nodig zijn en riolen moeten worden vervangen is het niet nodig deze nog te inspecteren. Voor te handhaven of te renoveren riolen en putten legt u de constructieve toestand van riolen en putten in detail vast. Dit kan via een visuele inspectie met een rijdende camera vanuit alle riolen. Zorg vooraf voor reiniging en droogzetting van de riolen en putten.
 
Voor een adequate beoordeling schiet de informatie uit visuele inspecties vaak tekort. Bij het kiezen van maatregelen hebt u altijd informatie vanuit niet-visueel onderzoek nodig:
  • inspecties voor strategische planningen, bijvoorbeeld voor het opstellen van een meerjarenprogramma in een GRP;
  • inspecties voor operationele planningen (jaarplannen);
  • inspecties voor aanvullend en nader onderzoek, bijvoorbeeld vooronderzoek bij te nemen maatregelen bij renovatie (relining).
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel