Soms moet de gemeente voor de aanleg, het beheer of de buitengebruikstelling van riolering andermans grond gebruiken. Dan moet zij zeggenschap hebben over de naastgelegen grond. Hiervoor zijn de mogelijkheden: het burenrecht; het sluiten van een overeenkomst en kwalitatieve verplichting; de erfdienstbaarheid; de erfpacht; het opleggen van een gedoogplicht op grond van de Belemmeringenwet P

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel