Ultrasone doppler Bij een ultrasone dopplermeting zendt een zender een geluidsgolf onder een hoek met de stroomrichting in het medium. Deeltjes in het medium reflecteren het signaal. Door de snelheid van de deeltjes verandert de signaalfrequentie. Het frequentieverschil tussen het uitgezonden en gereflecteerde signaal is een maat voor de snelheid van de deeltjes die het signaal reflecteren. Feitelijk meet dit principe dus de snelheid

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel