De mogelijke uitwisseling met grondwater is niet expliciet via praktijkmetingen vast te stellen. Via een analyse van de waterbalans kan een gerichte poging worden gedaan om het inlopen van grondwater en/of het lekken van rioolwater naar de bodem te kwantificeren (zie Deel 3: Uitwerking meetopzet). In situaties waar uitwisseling met grondwater een belangrijke bijdrage levert aan de belasting van een systeem dient een meetnet uitgebreid te worden met het meten van maatgevende grondwaterstanden. Een continue registratie van peilbuizen is vaak niet noodzakelijk. Het meten van een jaarverloop over de verschillende seizoenen en een gevoeligheid voor extreme neerslagbelastingen biedt de mogelijkheid om een relatie te leggen met de belasting van grondwater op het rioolstelsel. De verkregen Q-h-relatie kan worden ingebouwd in het rioleringsmodel.

Tip

Via het meetnet van TNO kunt u informatie krijgen over het verloop van de grondwaterstand in het meest nabijgelegen punt.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel