Na de OAS-studie gaat elke partij aan de slag met de verdere uitwerking, detaillering en inpassing van haar maatregelen binnen de afgesproken kaders. Vervolgens kan de uitvoering starten.
Daar­naast moet iedere beheerder los van de OAS veel afwegingen binnen zijn eigen deelsysteem maken, zoals:
  • Welke maatregelen zijn nodig om regenwateroverlast in de bebouwde omgeving te bestrijden?
  • Wat zijn de juiste pompkeuze en configuratie voor het aan te passen rioolgemaal?
  • Hoe is de rwzi het best aan te passen en te bedrijven?
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel