Vanuit milieuhygiënisch oogpunt krijgen sommige lozingsroutes uitdrukkelijk de voorkeur boven andere. Daarom kent de Wet milieubeheer (Wm) een voorkeursvolgorde (zonder harde verplichting) voor het omgaan met afvalwater (art. 10.29a Wm). Gemeenten gebruiken deze voorkeursvolgorde om eisen aan lozingen te stellen. Bijvoorbeeld in maatwerkvoorschriften of in de Verordening afvoer hemel- en grondwater. Omdat de voorkeursvolgor

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel