A Algemeen
Een uitlaat voert afval- en/of hemelwater af naar oppervlaktewater.

Figuur A laat zien waaruit een uitlaat kan bestaan:

  • een buis of uitstroombak met uitmonding in oppervlaktewater;
  • een voorziening om erosie van waterbodem en afkalving van oevers te voorkomen;
  • voorzieningen om instroming van oppervlaktewater of drijfvuil te voorkomen, zoals terugslag-kleppen, afsluiters, schotbalk(sponning)en en krooshekken.
Als de uitlaten op vaarwegen lozen of grote debieten moeten verwerken, is zowel de detaillering als de aanleg specialistisch werk. Uitlaten voor hemelwateroverstorten in singels zijn vrijwel standaard.
 
Functioneren
Het niet-functioneren van een uitlaat kan invloed hebben op de riolering als:
  • een terugslagklep open blijft staan;
  • een krooshek verstopt raakt, waardoor opstuwing in het achterliggende rioolstelsel optreedt.

De beheerder moet de werking van een uitlaat met een zekere regelmaat controleren en waar nodig reinigen, bijvoorbeeld eenmaal per jaar.
 

Figuur A Uitlaat
 
B Toepassing
Voor een uitlaat geldt:

C1.1 Mechanismen Afvoer afval- en/of hemelwater naar oppervlaktewater
  Afvoer onder vrijverval
C1.2 Neveneffecten Erosie bodem oppervlaktewater of oever
  Stank
C2.1 Geometrie Lozing onder de waterspiegel
  Geleiding uitstroming
C2.2 Stabiliteit Drijft niet op
  Fundering op staal
C2.3 Voorziening Aanbrengen bodem- of oeverbescherming
  Afsluiters en schotbalk(sponning)
  Krooshek
C3.1 Techniek Prefabconstructie uitstroomhoofd
  Aanleg in de natte
  Aanleg vanaf de wal
C3.2 Procedure Afstemming met oppervlaktewaterbeheerder
C4.1 Beheer Inspectievoorzieningen vanaf de wal
  Afsluitmogelijkheid voor (leiding)onderhoud
  Inspectie eenmaal per jaar
  Reiniging is noodzakelijk bij gebruik van roosters e.d.

Tabel A  Reguliere toepassing uitlaat 
 

C1.1 Mechanismen Afvoer onder druk
C1.2 Neveneffecten  
C2.1 Geometrie Lozing boven waterspiegel
C2.2 Stabiliteit Fundering op palen
C2.3 Voorziening Terugslagklep
C3.1 Techniek Aanleg in de droge
  Aanleg vanaf het water
C3.2 Procedure  
C4.1 Beheer  

Tabel B Bijzondere toepassing uitlaat
 

C Aanbevelingen
Uitstroomopeningen van uitlaten bevinden zich meestal onder water. Breng voor inspectie en onderhoud van watergangen en -partijen een markering aan op de wal.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel