Beheerproces

Het beheerproces van de buitenriolering  is beschreven in NEN EN 752: Buitenriolering Beheer en in NEN 3398 Buitenriolering: onderzoek en toestandsbeoordeling. Beide normen gaan hoofdzakelijk over riolering onder vrij verval

Definities beheer, inspectie en beoordelen

NEN EN 752 beschrijft het beheer (= het ‘management’) van de buitenriolering als: “zorg voor het functioneren van de buitenriolering”. Beheer van riolering is het ‘management’ van de ‘assets’ van de riolering. De normen ISO 55000, ISO 55001 en ISO 55002 beschrijven assetmanagement. Deze module gaat vooral over de conditie van de assets: de objecten waaruit de riolering is opgebouwd.

Doelmatig beheer is de juiste activiteiten op de juiste manier uitvoeren (zie figuur A). Daarbij gaat het om:

  • sturen op resultaat van functioneren;
  • rekening houden met risico’s bij slecht functioneren.
U kunt alleen doelmatig beheren als u weet welke assets u hebt en in welke staat deze verkeren. Hiervoor moet u onderzoek (laten) doen. Inspectie is een van de mogelijke onderzoeksmethoden.
 
 
Figuur A Doelmatig beheer
 
Volgens NEN 3300 Buitenriolering: Termen en definities is inspectie: “het waarnemen, herkennen en beschrijven van de toestand van de objecten waaruit de riolering is opgebouwd”.
 
NEN 3398 beschrijft beoordelen als: “het vaststellen van het verschil tussen de aangetroffen en gewenste toestand en het geven van een oordeel daarover”.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel