Voorbeelden van aannames en uitgangspunten die u kunt opnemen in het Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) zijn:

  • Stedelijke ontwikkelingen: welke uit- of inbreidingen verwacht u binnen het plangebied en de planperiode? Of gaat het juist om een krimpgebied of verandert er niet veel?
  • Omgang met  klimaatverandering : rekent u met een actuele neerslagstatistiek of gaat u uit van een bepaalde toename in de neerslagintensiteit en droogteperioden door klimaatverandering? 
  • Verwachte ontwikkelingen in afvalwater- en hemelwateraanbod. Denk aan nieuwe lozingen en ontwikkelingen in de hoeveelheid aangesloten verhard oppervlak.
  • Detailniveau berekeningen: rekent u met een volledig hydrodynamisch model of met een vereenvoudigd rioleringsmodel? Het detailniveau van de berekeningen bepaalt in hoge mate de (on)zekerheid van de uitkomsten en dus ook de veiligheidsmarge die nodig kan zijn voor de dimensionering van maatregelen (zie het kennisbankonderdeel Modelleren hydraulisch functioneren).
  • Voorkeursvolgorde maatregelen (als maatregelen nodig zijn): wat zijn voorkeursmaatregelen of preferente stelseltypes? Deze informatie kan ook in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) staan.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel