Het stappenplan uit figuur A geeft een overzicht van de stappen die u als beheerder moet doorlopen om persleidingen zo doelmatig mogelijk te kunnen beoordelen. De uitgangspunten hierbij zijn:

  • Voorafgaand aan inspectie moet u het systeem goed kennen.
  • Inzet van de technieken van grof naar fijn. Dus eerst onderzoekt u bijvoorbeeld of er überhaupt lekkage is, voordat u op zoek gaat naar de locatie van de lekkage.
  • Verdeling van de technieken in de niveaus ‘basis’ en ‘verdieping’. Technieken op basisniveau kunt u bij elke persleiding toepassen (onafhankelijk van het materiaal). Bovendien hoeft u de leiding niet droog te zetten en komen er geen spullen of materialen in de leiding.
  • Balanceren tussen de benodigde onderzoeksinspanningen en het benodigd inzicht ter beperking van de faalrisico’s. Dit houdt in dat u als beheerder na elke stap kunt besluiten (rode blokken in figuur A) tot niets doen, de functionele eisen bijstellen (bijvoorbeeld de maximale werkdruk of het debiet verlagen), nader onderzoek doen of direct overgaan tot maatregelen (variërend van reparatie tot vervanging).

Gezien de leeftijd van veel leidingen en het feit dat tot nu toe vrijwel geen reguliere inspecties plaatsvinden en archiefinformatie niet volledig is, heeft het doorlopen van fase 1 doorgaans het karakter van een nulmeting. Deze nulmeting geeft inzicht in de huidige staat en in correcte informatie over ligging, materiaal en diameter.
 

Figuur A Stappenplan persleidingenVergroot afbeelding

 

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel