Het verzamelen en/of beheren van rioleringsgegevens kan uitbesteed worden aan marktpartijen. Dit ontheft de rioleringsbeheerder echter niet van de verantwoordelijkheid voor de (kwaliteit van de) gegevens. Goede procedures en afspraken zijn van groot belang, niet in de laatste plaats over de toegankelijkheid van de gegevens. Het uitbesteden van het gegevensbeheer kan er toe leiden dat gegevens ‘buiten de deur’ opgeslagen worden, maa

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel