Vanuit de overs van de stadsvijver en de stadssingel spoelen nutriënten naar het oppervlaktewater. Voor het bepalen van de hoeveelheid uit- en afspoeling is het metamodel Nutricalc gebruikt1. Hoewel dit model niet direct toepasbaar is op dit kleine schaalniveau, geeft het een indruk van de bijdrage van de uit- en afspoeling van de oevers aan de totale nutriëntenvracht. Veronderstelling is dat de oevers fosfaatarm zijn en niet bemest. De gemiddelde lengte van de oevers in dit stedelijke systeem is geschat op 5 m. Tabel A laat de resultaten voor de nutriëntenbelasting vanuit de oevers zien.

Systeem Oppervlakte oevers Nutricalc (stikstof) Nutricalc (fostaat)
Stadsvijver  1.400 m2 22,7 kg/ha.jaar 3,2    kg/jaar 0,74 kg/ha.jaar 0,10 kg/jaar
Stadssingel  10.300 m2 22,7 kg/ha.jaar 23,4  kg/jaar 0,74 kg/ha.jaar 0,76 kg/jaar

Tabel A Nutriëntenbelasting door uit- en afspoeling vanuit oevers
1 Waterkwaliteit in Waternood; deel 6, STOWA, 2003.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel