Inleiding

Deel I. Beschrijving stedelijk watersysteem

 1. Systeembeschrijving openbare vuilwaterstelsels en gemengde rioolstelsels
 2. Systeembeschrijving openbare hemelwaterstelsels
 3. Systeembeschrijving openbare grondwatervoorzieningen
 4. Beschrijving niet-openbare voorzieningen
 5. Beschrijving oppervlaktewatersysteem

Deel II. Beschrijving functioneren stedelijk watersysteem

 1. Middelen om het functioneren te beschrijven (een overzicht van beschikbare en gebruikte modelberekeningen, metingen, meldingen, klachten en ervaringen, en inspectie- en andere onderzoeksresultaten)
 2. Beschrijving functioneren vuilwaterstelsels en gemengde rioolstelsels
 3. Beschrijving functioneren openbare hemelwaterstelsels
 4. Beschrijving functioneren openbare grondwatervoorzieningen
 5. Beschrijving functioneren niet-openbare voorzieningen
 6. Beschrijving functioneren oppervlaktewatersysteem

Deel III. Evaluatie functioneren stedelijk watersysteem

Dit deel structureert u volgens de gemeentelijke watertaken, zorgplicht

 1. Evaluatie zorgplicht afvalwater
 2. Evaluatie zorgplicht hemelwater
 3. Evaluatie zorgplicht grondwater

Deel IV. Maatregelen

 1. Maatregelen openbare vuilwaterstelsels
 2. Maatregelen openbare hemelwaterstelsels
 3. Maatregelen openbare grondwatervoorzieningen

Bijlagen

Voor zowel de huidige als de toekomstige situatie voegt u als bijlagen toe:

 • Handleiding gebruik GIS-kaart (als u GIS-bijlagen toevoegt).
 • Overzichtskaart of GIS-kaart met daarop aangegeven de topografie en de functie van de grond en welke vuilwater-, hemelwater-, en grondwatersystemen zich in het gebied bevinden.
 • Overzichtstekeningen of GIS-kaartlagen met daarop aangegeven welke systemen zich waar bevinden.
 • Overzichtstekeningen of GIS-kaartlagen met daarop aangegeven welke oppervlakken naar welke systemen afvoeren.
 • Kenmerkenbladen of GIS-attributentabellen van vuilwatersystemen.
 • Kenmerkenbladen of GIS-attributentabellen van hemelwatersystemen.
 • Kenmerkenbladen of GIS-attributentabellen van grondwatersystemen.
 • Resultaten van berekeningen.

Specifiek voor de huidige situatie neemt u als bijlagen op:

 • Overzichtstekeningen of GIS-kaartlagen met daarop aangegeven de knelpunten in de huidige situatie.
 • Resultaten van metingen in de huidige situatie.
 • Overzicht van klachten/meldingen in de voorgaande planperiode.

Specifiek voor de toekomstige situatie neemt u als bijlagen op:

 • Een kaart of GIS-kaartlagen met daarop aangegeven welke maatregelen de gemeente neemt.
 • Een kaart of GIS-kaartlagen met daarop aangegeven de monitoringslocaties voor de SSW-planperiode.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel