Het afwegingsvraagstuk bepaalt in belangrijke mate de keuze van het hulpmiddel. Afwegingsvraagstukken kunnen getypeerd worden aan de hand van drie factoren:

  1. Overzichtelijkheid van het vraagstuk.
  2. Aantal betrokken actoren.1
  3. Bestuurlijke en maatschappelijke aandacht.


1 Niet alleen het aantal personen en organisaties is van belang, maar vooral ook de mate van eensgezindheid. Vaak is een analyse van de belangen van de verschillende partijen nodig om de verschillende belangen te kunnen benoemen. Een dergelijke analyse wordt een actorenanalyse genoemd.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel