De behandeling van regenwater kent een aantal systemen:
  • afscheiding door bezinking;
  • afscheiding via een lamellenpakket;
  • filtering via kunstmatig materiaal;
  • filtering via een bodempassage

Figuur A Behandeling van regenwater door filtering via een bodempassage

Wadi
Een bijzondere vorm van de behandeling van regenwater, is een wadi (zie figuur A). Deze optie is interessant als er voldoende ruimte is en het regenwater weinig vervuild is. Bij dit systeem kunt u een afweging maken tussen het overlopen van het inzamelsysteem en het overlopen van de wadi. De grootte en verdeling van overloophoeveelheden kunt u beïnvloeden door de afstemming van de volgende kenmerken van de voorziening:

  • berging in het inzamelsysteem;
  • berging in de voorziening (wadi);
  • afvoercapaciteit van het inzamelsysteem naar de voorziening.

 

Gemaal
De meest eenvoudig methode om een debiet te controleren, is een gemaal. Het nadeel van een gemaal is het energiegebruik. In de lage delen van Nederland is vaak een pomp nodig om inzamelsystemen te legen die grotendeels beneden het niveau van het oppervlaktewater liggen.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel