Type modelconcept bepalend

In het standaard inloopmodel, dat u combineert met een vereenvoudigd rioleringsmodel, rioleringsmodel of rioleringsmodel met stroming over maaiveld, neemt u doorgaans alleen afvoerend verhard oppervlak mee in de berekeningen. In de modelberekeningen met een maaiveldmodel moet u al het maaiveldoppervlak (ook niet aangesloten en/of onverhard) opnemen, omdat het water dat afstroomt over straat ook zijn weg kan zoeken via onverharde oppervlakken zoals groenvoorzieningen. Een maaiveldmodel met rioleringsmodel berekent ook de afstroming van neerslag over het oppervlak. Dit betekent dat u in een dergelijk model al het aanwezige maaiveldoppervlak moet opnemen.

Verschillende doeleinden

Afhankelijk van het doel van de berekening wordt aanbevolen de volgende werkwijze aan te houden:

  • Voor emissieberekeningen: alleen verhard oppervlak in rekening brengen in combinatie met het standaard inloopmodel met standaardparameters;
  • Voor toetsing hydraulisch gedrag rioolstelsel: alleen verhard oppervlak in rekening brengen in combinatie met het standaard inloopmodel met standaardparameters;
  • Voor kalibratie van rioleringsmodellen: indeling in drie typen afvoerend oppervlak, zie voor details: modelkalibratie
  • Voor wateroverlastberekeningen/stresstestberekeningen: alle oppervlak in rekening brengen, inloopmodel met standaardparameters, gebruik voor onverharde oppervlakken een grotere infiltratiecapaciteit. 

Schematisering per type afvoerend oppervlak

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel