Type modelconcept bepalend

In het standaard inloopmodel, dat u combineert met een vereenvoudigd rioleringsmodel, rioleringsmodel of rioleringsmodel met stroming over maaiveld, neemt u doorgaans alleen afvoerend verhard oppervlak mee in de berekeningen. In de modelberekeningen met een maaiveldmodel moet u al het maaiveldoppervlak (ook niet aangesloten en/of onverhard) opnemen, omdat het water dat afstroomt over straat ook zijn weg kan zoeken via onverharde oppervlakken zoals groenvoorzieningen. Een maaiveldmodel met rioleringsmodel berekent ook de afstroming van neerslag over het oppervlak. Dit betekent dat u in een dergelijk model al het aanwezige maaiveldoppervlak moet opnemen.

Vastlegging volgens de BGT-Inlooptabel
De BGT-Inlooptabel kan als basis worden gebruikt voor het afleiden en beheren van het type oppervlak. De BGT-Inlooptabel is een uniforme methodiek voor het koppelen en typeren van de vlakken die zijn vastgelegd in de Basisregistratie Grootschalige Topografie met de bestemming van het water: Van welke oppervlakken infiltreert het water ter plaatse, stroomt het naar open water of stroomt het water het riool in? De BGT-inlooptool kan deze eenduidige toewijzing op basis van rekenregels geautomatiseerd uitvoeren. Meer over de BGT-inlooptabel en -inlooptool.

Verschillende doeleinden

Afhankelijk van het doel van de berekening wordt aanbevolen de volgende werkwijze aan te houden:

  • Voor emissieberekeningen: alleen verhard oppervlak in rekening brengen in combinatie met het standaard inloopmodel met standaardparameters;
  • Voor toetsing hydraulisch gedrag rioolstelsel: alleen verhard oppervlak in rekening brengen in combinatie met het standaard inloopmodel met standaardparameters;
  • Voor kalibratie van rioleringsmodellen: indeling in drie typen afvoerend oppervlak, zie voor details: modelkalibratie
  • Voor wateroverlastberekeningen/stresstestberekeningen: alle oppervlak in rekening brengen, inloopmodel met standaardparameters, gebruik voor onverharde oppervlakken een grotere infiltratiecapaciteit. 

Schematisering per type afvoerend oppervlak

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel