Het effect van drainage op de grondwaterstand onder woningen en wegen is afhankelijk van de gekozen drainagestructuur. Er zijn vier structuren (zie figuren A t/m D): velddrainage; ring- of bouwblokdrainage; riooldrainage; cunetdrainage. Velddrainage Velddrainage in bebouwd gebied kunt u toepassen in sportvelden, begraafplaatsen en groenstroken. De drainage bestaat uit parallel

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel