Het effect van drainage op de grondwaterstand onder woningen en wegen is afhankelijk van de gekozen drainagestructuur. Er zijn vier structuren (zie figuren A t/m D):
velddrainage;
  • ring- of bouwblokdrainage;
  • riooldrainage;
  • cunetdrainage.
Velddrainage
Velddrainage in bebouwd gebied kunt u toepassen in sportvelden, begraafplaatsen en groenstroken. De drainage bestaat uit parallel lopende drainageleidingen, die direct lozen in oppervlaktewater of een verzamelleiding.
 

Figuur A Velddrainage
 
Ring- of bouwblokdrainage
Zoals de naam al zegt, is deze drainage toepasbaar direct rondom bebouwing om de bodem onder het gebouw te ontwateren. De leidingen kunnen om het gebouw direct naast de gevel liggen of onder het gebouw. Meestal ligt de drainage op particulier terrein. De perceeleigenaar is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud en het vervangen van de drainage.
 

Figuur B Ring- of bouwblokdrainage
 
Riooldrainage
Riooldrainage zijn drainageleidingen die in het rioolcunet liggen. Riooldrainage is relatief goedkoop, omdat de aanleg kan meeliften op de aanleg van riolering. Dit is dan ook het type drainage dat gemeenten kunnen aanleggen als zij oude lekke riolen vervangen. 
 

Figuur C Riooldrainage
 
Cunetdrainage
Cunetdrainage lijkt erg op riooldrainage en komt vooral voor bij hoofdwegen en busbanen. Net als riooldrainage ligt cunetdrainage op openbaar terrein. Bij cunetdrainage liggen aan beide zijden van het wegcunet leidingen. Voordeel hiervan ten opzichte van riooldrainage is dat cunetdrainage meer uitstraling heeft naar het particulier terrein, vanwege de kortere afstand. Voor reparatie- en herstelwerkzaamheden hoeft de gemeente de weg niet af te sluiten.
 

Figuur D Cunetdrainage
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel