De typen drainage zijn:

Horizontale drainage
Horizontale drainage voert het teveel aan water horizontaal af naar een lozingspunt. Dit kan bijvoorbeeld met een watergang, drainageleiding, grondverbetering of grindkist.
 
De grindkist is een speciale vorm van horizontale drainage. In essentie is de grindkist een grondverbeteringsmethode. Hierbij vervangt goed doorlatend materiaal als zand, grind, puingranulaat of geëxpandeerde kleikorrels een deel van het oorspronkelijke bodemmateriaal. Bij grindkisten worden voor de waterafvoer dus geen leidingen gebruikt. Als de drainerende werking van grind-kisten afneemt, is opgraven en vervangen de enige optie. Grindkisten blijven in deze module verder buiten beschouwing.

Oppervlaktewater is een vorm van horizontale drainage waarbij de waterafvoer zichtbaar is. Watergangen hebben regelmatig onderhoud nodig. Het onderhoud bestaat hoofdzakelijk uit baggerwerkzaamheden en oeveronderhoud. Ook hierop gaat deze module niet nader in.
 
Verticale drainage
Verticale drainage voert het teveel aan grondwater verticaal af naar een diepere grondlaag of naar het maaiveld. Verticale drainage wordt niet veel toegepast als ontwateringsmiddel. De kennis over de levensduur en het beheer is beperkt. Daarom gaat deze module niet verder in op verticale drainage.
 
Deze module behandelt het beheer van horizontale drainage, omdat dit type drainage in Nederland verreweg het meest wordt toegepast als ontwateringsmiddel in stedelijk gebied.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel