Bovengrondse afvoer
In bestaande situaties is bovengrondse hemelwaterafvoer moeilijk in te passen. Bovengrondse afvoer tot aan de rijweg is vaak nog wel te realiseren. Meestal kunt u het hemelwater wel bovengronds door de voortuin leiden. Vervolgens kunt u het water (eventueel via een goot) over het trottoir naar de rijweg laten afvoeren. Daar komt het water in de kolken, die het op hun beurt afvoeren naar het infiltratiesysteem of oppervlaktewater.
 
Meestal is bovengrondse afvoer in de rijweg in bestaande situaties niet goed mogelijk. In vlak gebied kan dit alleen als u ook de openbare ruimte opnieuw inricht. In hellende gebieden hebt u wel mogelijkheden om het water bovengronds af te voeren omdat het noodzakelijke verhang van nature aanwezig is.
 
Ondergrondse afvoer
In bestaande situaties vindt hemelwaterafvoer meestal ondergronds plaats. Breng daarom de bestaande ondergrondse infrastructuur goed in beeld. Daarbij gaat het om onder meer kabels en leidingen van nutsbedrijven, riolering, drainageleidingen en ondergrondse vuilcontainers. Ook de locaties van bomen en hun wortelgestel spelen een belangrijke rol.
 
Overlopen
In de buurt van de afkoppellocatie is niet altijd oppervlaktewater aanwezig. Na verdere uitbreiding van het infiltratiestelsel is (op termijn) een overloop naar oppervlaktewater vaak wel mogelijk. Tijdelijk kunt u dan met een overstort op het bestaande rioolstelsel volstaan. Besteed daarbij aandacht aan de drukhoogte in het riool, in verband met de terugloop van water in de infiltratievoorziening. Waar nodig kunt u een terugslagklep toepassen. Monitor deze overloop in elk geval het eerste jaar om het functioneren te kunnen beoordelen.
 
Op particulier terrein kunt u een overloop maken met een bladvang in de dakafvoer. Maar niet elke tuin is geschikt om het overlopende water zonder overlast te verwerken. In tuinen met veel verhar-ding of een ondoorlatende grondslag kan dit tot de nodige problemen en/of kosten leiden.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel