Instructievideo's aanleg en beheer

Laatst geac­tu­aliseerd 22 oktober 2019

In onderstaande instructievideo's worden belangrijke aspecten van de aanleg en beheer van riolering stapsgewijs uitgelegd. De video's zijn gemaakt in opdracht van Stichting RIONED, SOMA bedrijfsopleidingen en het Ontwikkelcentrum.

Aanbrengen diepdrainage

Zo breng je met behulp van een kettinggraver/draineermachine horizontale diepdrainage aan ten behoeve van bijvoorbeeld bronbemaling.

Een huisaansluiting vervangen

Stapsgewijze uitleg over het maken/vervangen van een huisaansluiting, waardoor afvalwater vanuit een woning naar het hoofdriool kan lopen.

Afsluiten van een riool

Om een riool te kunnen repareren of vervangen sluit je een riool af worden met een rioolstop of balgafsluiter. Een klus die zorgvuldig en veilig moet gebeuren.

Kabels en leidingen opsporen

Voorkom beschadiging van kabels en leidingen bij grondwerkzaamheden. Dat doe je door na opvragen van liggingsgegevens via het kadaster kabels en leidingen op te sporen en met proefsleuven hun ligging te bevestigen.

 

Bronbemaling aanbrengen
Om droog te kunnen werken in een sleuf of bouwput moet veelal bronbemaling worden toegepast. Bekijk hier hoe bronbemaling aangebracht moet worden.

Een betonnen riool aanleggen
De aanleg van betonnen riolen is een precieze klus. De buis moet schoon en nauwkeurig neergelegd worden, en de grond eromheen zorgvuldig aangebracht.

Een PVC riool aanleggen
De aanleg van PVC riolen omvat de volgende stappen: KLIC-melding, sleuf graven met vlakke bodem, buizen leggen op juiste hoogte en richting, revisieschets maken en ten slotte sleuf aanvullen en verdichten.

PVC riool op funderingspalen
In slappe bodem moeten riolen op fundering geplaatst worden om wegzakken in de toekomst te voorkomen. Hier wordt dat voor een kunststof riool stapsgewijs getoond.

Halfverhardingen aanbrengen
Halfverhardingen worden met name gebruikt op paden. De enigszins waterdoorlatende toplaag bestaat uit menggranulaat of puin.

Inspectie en onderhoud van drainage
Een goede afwatering van terreinen vraagt jaarlijks onderhoud aan de drainage. Soms is daarbij doorspuiten nodig of zelfs het opgraven en repareren van een stuk drainage.

Molgoten aanleggen
Molgoten zorgen voor een goede afvoer van regenwater van de straat richting de kolken. De video toont de volgorde en het aanbrengen van de klinkers van de molgoot.

Optassen van buizen
Het optassen (=stapelen) van buizen heeft duidelijke spelregels in verband met de veiligheid en om beschadigen te voorkomen. Bekijk dit voor zowel betonnen als kunststoffen buizen.

Plaatsen van een betonnen put
Het correct plaatsen van putten is belangrijk voor een goede en langdurige werking van de riolering. Hier wordt het plaatsen van een betonnen put getoond.

Plaatsen en aansluiten van een trottoirkolk
Het plaatsen van een trottoirkolk moet nauwkeurig gebeuren. Aansluiten op het riool gebeurt daarna met op maat gezaagde stukken buis, een bocht en een t-stuk. Ten slotte wordt grond gevuld en verdicht.