Totstandkomingsproces

Processchema opstellen BRP
Het BRP vervult een rol bij de rioleringszorg, dus moet u dit plan ook vanuit deze optiek benaderen. Dit houdt in dat er een inbreng is vanuit de water-, de milieu- en de inrichtingssector (ruimtelijke ordening). Bij het opstellen van een BRP bestaat dus interactie met diverse andere planvormen op de genoemde gebieden. Overigens maakt u in het BRP geen beleidskeuzen. De gemeente legt in het GRP en het bestemmingsplan, dat een functie aan grond toekent, beleid vast. Het BRP ondersteunt het GRP.
 

KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE