Totstandkomingsproces

Processchema opstellen BRP
Het BRP vervult een rol bij de rioleringszorg, dus moet u dit plan ook vanuit deze optiek benaderen. Dit houdt in dat er een inbreng is vanuit de water-, de milieu- en de inrichtingssector (ruimtelijke ordening). Bij het opstellen van een BRP bestaat dus interactie met diverse andere planvormen op de genoemde gebieden. Overigens maakt u in het BRP geen beleidskeuzen. De gemeente legt in het GRP en het bestemmingsplan, dat een functie aan grond toekent, beleid vast. Het BRP ondersteunt het GRP.
 

Kennisbank


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE