Overzicht regels bouwtoezicht in Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) staan de mogelijkheden van de gemeente om de bouw te inspecteren (art. 7.7 Bbl). De bouwer (de vergunninghouder) is verplicht om ten minste twee dagen voordat de bouw (inclusief ontgravingswerk) feitelijk begint, het bevoegd gezag (meestal B&W) hierover schriftelijk te informeren. l

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel