Overzicht regels bouwtoezicht in Bouwbesluit In het Bouwbesluit 2012 staan de mogelijkheden van de gemeente om de bouw te inspecteren (artikel 1.25). De bouwer (de vergunninghouder) is verplicht om ten minste twee dagen voordat de bouw (inclusief ontgravingswerk) feitelijk begint het bevoegd gezag (meestal B&W) hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Uiterlijk op de dag waarop de werkzaamheden ein

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel