De toetsing van de milieuprestaties verschilt per waterbeheerder. Water van schone oppervlakken mag u rechtstreeks lozen. Hiervoor geldt geen verdere toetsing. De beoordeling wat schoon en niet schoon is, kan overigens per waterbeheerder verschillen. Op 1 januari 2008 trad het Besluit lozing afvalwater huishoudens in werking, waardoor waterbeheerders eisen locatiespecifiek moeten onderbouwen. Water van matig vervuilde oppe

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel