Voor de detaillering en aanleg van stelselonderdelen kunt u verschillende oplossingen kiezen die allemaal voldoen aan de gestelde maatstaven. Een praktische toetsing gaat meestal uit van een kostenberekening.
 
Investeringskosten kunt u eenduidig bepalen. Exploitatiekosten (zoals energieverbruik en inspecties) laten zich moeilijker schatten. Ook kosten voor maatregelen als gevolg van onvoldoende kwaliteit zijn vooraf lastig te bepalen. Let goed op de verhouding tussen investeringskosten en kosten voor exploitatie, maatregelen of risico. Extra investeringskosten kunnen zich bijvoorbeeld door lagere exploitatiekosten terugverdienen. Vooral bij de gebruikelijke lange gebruiksperioden kan de zekerheid van een extra investering tegen de onzekerheid van exploitatiekosten opwegen. Denk daarbij aan een stijging van energie- en arbeidskosten of de kans op claims bij ongevallen.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel