Voor systemen voor de gemengde afvoer van afval- en hemelwater gelden meer toetsingscriteria: Gemiddelde verblijftijd: het afvalwater moet zonder overmatige aanrotting de rwzi bereiken. Scheiding van afval- en hemelwaterstromen: het afvalwater gaat naar het gemaal, maar bij hevige regen ontstaat ook een waterstroom naar de overstorten. De positionering van de voorzieningen moet ervoor zorgen dat deze waterstromen zo veel mogel

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel