Voor systemen voor de gemengde afvoer van afval- en hemelwater gelden meer toetsingscriteria:
  • Gemiddelde verblijftijd: het afvalwater moet zonder overmatige aanrotting de rwzi bereiken.
  • Scheiding van afval- en hemelwaterstromen: het afvalwater gaat naar het gemaal, maar bij hevige regen ontstaat ook een waterstroom naar de overstorten. De positionering van de voorzieningen moet ervoor zorgen dat deze waterstromen zo veel mogelijk gescheiden1 blijven.
  • Afvoercapaciteit: de afvoercapaciteit is een maatstaf voor snelle waterafvoer zonder ongewenste drukopbouw. De drukopbouw kan leiden tot water op straat. Bij het bepalen van de gemiddelde diameter van de aangesloten stelsels speelt de locatie van overstorten een rol. De afvoercapaciteit toetst u met een hydraulische controleberekening.

 

1 Door kritisch te kijken naar de afvoerstructuur kunt u ook slibafzettingen en de opwoeling van bezonken slib beperken

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel