Voor de afvoer van afvalwater is de ‘gemiddelde verblijftijd’ een belangrijk toetsingscriterium. De verblijftijd is een maatstaf voor de functionele eis dat het afvalwater zonder ‘overmatige aanrotting’ de rwzi moet bereiken. Verder is bij de afvoer van afvalwater de ‘afstroming’ van belang. Om slibbezinking zo veel mogelijk te voorkomen, controleert u de gemiddelde stroomsnelheden. Daarbij mag bij de uitval van een gemaal de drukopbouw in het st

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel