Locaties van water op straat

Onjuiste locaties van overbelasting van een rioleringsmodel zijn vaak het gevolg van een onjuist ingevoerde maaiveldhoogte in het rekenmodel. Bij water die op onlogische plaatsen uit de putten komt kunt u dit meestal goed controleren door een langsdoorsnede te maken over de betreffende rioolstrengen.Ook kan het maaiveldmodel door invoerfouten in maaiveldligging locaties van water op straat niet correct reproduceren. U bent dan zeer geholpen met een toetsing aan de beschikbare kennis en ervaring van medewerkers die 'thuis' zijn op deze locatie.

Water op straat en wateroverlast

Modelresultaten geven onder meer informatie over locaties waar stedelijke watersystemen overbelast raken. Hierbij is onderscheid in water op straat en wateroverlast . Feitelijk wijst een rekenmodel (maaiveldmodel) alleen de water-op-straatlocaties aan. Of sprake is van wateroverlast, is afhankelijk van vele factoren die meestal niet in de modellering worden meegenomen (zoals waterniveau-schaderelaties of verkeersontwrichting). Daarom is het goed om modeluitkomsten voor berekende locatie, omvang en duur van water op straat te verifiëren aan de ervaringskennis en waarnemingen van het gebied. Het kan namelijk zijn dat locaties waar u veel of lang water op straat berekent, wel kloppen met de praktijkwaarnemingen van water op straat, maar dat in de praktijk geen overlast voorkomt.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel