Bij het ontwerp van een rioolsysteem hebt u veel keuzemogelijkheden. Maar gaande het proces wordt het aantal steeds kleiner. Zo beperkt het schetsontwerp uw keuzemogelijkheden, omdat hierin de bestemming van de waterstromen al vaststaat. Het functioneel ontwerp geeft een (verdere) dimensionering van de (deel)systemen. Ook hierdoor verminderen uw keuzemogelijkheden stapsgewijs.
 
De toetsing van het functioneel ontwerp sluit uiteraard aan op de beoordeling van het schetsontwerp. De toetsing is gericht op: Daarnaast speelt in de toetsing van het functioneel ontwerp de inpassing in de ruimtelijke inrichting een belangrijke rol. Afhankelijk van de waterstroom en de bestemming zijn hierbij belangrijk:
  • de relatie met de bovengrondse inrichting (met name van belang voor hemelwater);
  • inpassing in de totale ondergrondse infrastructuur;
  • aansluiting op bestaande (afval)watersystemen.
In de volgende paragrafen vindt u een toelichting op de verschillende functionele eisen.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel