In dit kenniselement vindt u de conclusies van het promotieonderzoek binnen het Kennisprograma Urban Drainage van Nikola Stanic naar de Toestandsbepaling betonnen riolen (2016):
  • De materiaalkwaliteit van de onderzochte buizen is zeer inhomogeen, waardoor het nemen van slechts enkele boorkernen onvoldoende betrouwbare informatie oplevert.
  • Met laserprofiling is een betrouwbaar 3D-beeld van de binnengeometrie van een rioolbuis te krijgen met een gekwantificeerde nauwkeurigheid. Hierbij is het essentieel dat de exacte positie en ruimtelijke oriëntatie van de meetopzet bekend zijn. Hiertoe is een systeem ontwikkeld dat deze informatie geeft aan de hand van drie laserafstandsmeters en beeldanalyse. Op basis daarvan zijn de ruwe gegevens uit de laserprofiler te corrigeren.
  • Aangetoond is dat met de gecorrigeerde laserprofilingtechniek (in een laboratorium) veel soorten voorwerpen zijn te herkennen. Ook is aangetoond dat met deze techniek het sedimentvolume in een buis met een nauwkeurigheid van 3% is te bepalen.
  • Met een hoge resolutielaserscanner is de textuur van de buiswand te meten. Het is aannemelijk gemaakt dat hieruit een betrouwbare waarde voor de hydraulische ruwheid is af te leiden.

Aanbevelingen

Om de ontwikkelde technieken in de praktijk te kunnen toepassen, zijn de volgende ontwikkelingen noodzakelijk:
  • Een systeem om de positie van de laser profiler te bepalen (de huidige opstelling werkt niet als geen visueel contact met de laserprofiler mogelijk is). Denk aan de toepassing van zeer nauwkeurige optische gyroscopen. Bovendien moet de synchronisatietechniek van de data-acquisitie tussen de twee onderdelen van de meetopzet worden verbeterd. (TU Delft heeft op dit laatste punt inmiddels belangrijke vorderingen gemaakt.)
  • Het toepassen van CFD-methoden (Computational Fluid Dynamics) om de hydraulische weerstand van obstakels en voegverbindingen te berekenen aan de hand van 3D-beelden van buizen. In combinatie met wandruwheidsmetingen is zo zonder omslachtige en kostbare metingen de actuele hydraulische capaciteit van een leiding nauwkeurig in te schatten.
  • Ontwikkeling van een laseroppervlaktescanner die in de buis is te brengen, zodat de textuur van de buiswand ter plaatse is te meten. (Hiermee wordt in de zomer van 2016 begonnen.)
  • Onderzoek naar de interactie tussen buis en de omringende grond om een nauwkeuriger beeld te krijgen over het mechanisch bezwijken van betonnen buizen. (Dit onderzoek is onlangs gestart binnen het STW-TISCA-onderzoeksprogramma. Op initiatief van Stichting RIONED, TU Delft en de partners in het Kennisprogramma Urban Drainage zijn TU Eindhoven, TU Delft en Deltares hiermee aan de slag gegaan.)

Meer informatie vindt u in Toestandsbepaling betonnen riolen (2016).

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel