GIS is een informatiesysteem waarmee u gegevens of informatie over geografische objecten (geo-informatie) kunt opslaan, beheren, bewerken, analyseren, integreren en presenteren. U kunt GIS gebruiken om overzicht te creëren in de vele stelsels  , voorzieningen en objecten voor afval-, hemel-, grond- en oppervlaktewater en hun onderlinge relaties in stedelijk gebied. In de meeste rioolbeheersoftware staan al de geografische coördinaten van de verschillende objecten, waardoor u deze relatief eenvoudig kunt exporteren naar een GIS-toepassing.

Aandachtspunten bij het gebruik van GIS

Houd rekening met het volgende:

  • Niet iedere belanghebbende bij het SSW beschikt over GIS-software. Daarom kunt u het best een (beveiligde) online GIS-toepassing gebruiken om het kaartmateriaal van het SSW te ontsluiten.
  • Maak in een handleiding duidelijk hoe de gebruiker de informatie uit de kaart moet halen. Bijvoorbeeld hoe het gebruik van query's, relaties en verwijsvelden (ID's) werkt.
  • Verwijs in de tekst van het rapport eenduidig naar de betreffende kaartlagen op de digitale kaart.

Symbolen als visuele hulpmiddelen

Gebruik in de presentatie van de kaartlagen duidelijke (intuïtieve) symbolen om overzicht te creëren, zoals:

  • de strengen (gekleurd) arceren om buisdiameters aan te duiden;
  • de vrijvervalstromingsrichting met pijltjes weergeven;
  • symbolen voor bijzondere constructies;
  • rioolstructuur op topografische ondergrond;
  • toegekend verhard oppervlak en soort verharding (gekleurd) arceren.

Voorbeelden van GIS-toepassingen vindt u op het Kennisportaal ruimtelijke adaptatie.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel